Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

G-Series

GX18CE
14,990 บาท
GD30CE
14,990 บาท
GN20CE
13,990 บาท
GB30CE
17,990 บาท
EG450DLX
20,990 บาท
GN75CE-TBK
22,990 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน
GJ72CE-12
20,990 บาท
GD71CE
16,990 บาท
GD20
9,990 บาท
GD20CE
13,990 บาท
CG5
9,990 บาท
GJ72CE
17,990 บาท
GN30CE
14,990 บาท
GN93CE
19,990 บาท
GN71CE-NAT
16,990 บาท
GD93CE
19,990 บาท
GC1
6,590 บาท
GC5CE
14,990 บาท


ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2