Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

ร้านของเรา

สาขาของ นครหลวงการดนตรี

ห้อง 246a, ชั้น 2 โซน North
เบอร์โทรศัพท์: 02-129-4480

ชั้น 3 ฝั่ง ITMALL
เบอร์โทรศัพท์: 02-247-4749

ROOM , ชั้น 4 โซน C อยู่บริเวณ
skydome ,
เบอร์โทรศัพท์: 02-255-9568

ชั้น 2 อยู่ติดกับปากทางเข้า โลตัส
เบอร์โทรศพท์: 02-721-8781-2

ชั้น G ใกล้ปากทางเข้าห้าง สรรพสินค้า

เบอร์โทรศัพท์: 02-992-7227

 

 จัดส่งเฉพาะลูกค้าต่างจังหวัด
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
กรุงเทพ-ปริมณฑล เชิญที่สาขา
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท ค่าจัดส่งฟรี
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2