Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์

เกี่ยวกับเรา

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ในระหว่างนั้น ประเทศไทย กำลังเข้าสู่ยุคของการพัฒนาตัวเองให้เป็นประเทศ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน และภาคการศึกษา ก็เป็นภาคหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งในขนาดนั้น ประมาณปี พ.ศ.2512 อิทธิพลทางด้านดนตรีก็เริ่มมีผู้สนใจที่ทำการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะสำหรับตนเองหรือเพื่อผู้อื่น ในขณะที่การศึกษาทางด้านโรงเรียนยังได้รับการส่งเสริม และพัฒนาน้อยมาก โดยหลักการศึกษาแล้ว การเรียนดนตรีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป ทั้งผู้เยาว์ หรือผู้ที่มีอายุเท่าใดก็ตามก็จะก่อให้เกิดสมาธิ และวินัยทางด้านดนตรี อันเป็นพื้นฐานอย่างหนึงในการดำเนิน ชิวิตมนุษย์ด้วย

โรงเรียนนครหลวงการดนตรี

โรงเรียน นครหลวงการดนตรี จึง ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเวลานั้น โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ดนตรีสากล ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของเราในการเรียนดนตรี กับสถาบันที่สอนการเล่นดนตรีอย่างถูกต้อง และที่สำคัญจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนที่อาจนำไปสู่สิ่งไม่ดีได้
 
ทาง โรงเรียนนครหลวงการดนตรี ตระหนักดีว่าเด็กทุกคนจะต้องเก็บค่าเล่าเรียนจากค่าขนมที่ผู้ปกครองให้ไว้มา เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็เก็บค่าเล่าเรียน เพียง 50 บาทเท่านั้นซึ่งทางโรงเรียนได้แบ่งการสอนออก เป็น 5 ชนิดวิชา นั่นคือ กีต้าร์ ,เบสกีต้าร์, ออร์แกนไฟฟ้า กลองและ การขับร้อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 อังคาร-อาทิตย์
โรงเรียน นครหลวงการดนตรี ได้เติบโต และสร้างผู้ที่จบการศึกษาออกมาเป็นจำนวนมากในระหว่างนี้ ทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาอย่างหนึ่งว่า นักเรียนจะหาซื้อเครื่องดนตรีประกอบการเรียนได้ยากลำบาก หรือไม่ก็เครื่องดนตรี ที่ซื้อมามีคุณภาพที่ไม่ดีพอหรือไม่ก็ราคาแพงจนเกินไป จึงเป็นการยาก ที่จะหาซื้อเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพมาตราฐานในราคาพอสมควร
 
ผู้บริหารจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และได้มีดำริที่จะจัดตั้ง
บริษัท นครหลวงการดนตรี จำกัด ขึ้นมาในปี พ.ศ.2520

พ.ศ.2520

 
บริษัท นครหลวงการดนตรี ได้ ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2520 ตั้งอยู่บน ถนนพระราม 4 ตรงข้ามสวนลุมพินี ณ ขณะนั้น เพื่อนำเข้า เครื่องดนตรี ที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ในราคาที่เหมาะสม จึงทำให้นักเรียนของทาง โรงเรียนได้ใช้กีต้าร์ที่ดี ในราคาพอควรมาใช้ในการเรียน ทำให้ช่วยในการพัฒนาทางด้านการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องดนตรีในการเรียนที่มีมาตราฐานจะทำให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมซึ่ง ต่อมาความต้องการทางด้านดนตรี ซึ่งต่อมาความต้องการเครื่องดนตรีมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ
กอปร กับนักเรียนของทางโรงเรียน ได้แนะนำบุคคลทั่วไปมาซื้อกีต้าร์ จากทางบริษัทมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ถือนโยบายที่ว่า "ความซื่อสัตย์คือนโยบายของเรา" ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการเลือกสรรแต่สินค้าคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีต้าร์ และอุปกรณ์อะหลั่ยกีต้าร์ที่มีคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบเปรียบเทียบ ทางด้านวิชาการอย่างละเอียดถี่ถ้วน นำมาจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปในราคา ไม่แพง โดยถือ นโยบายในการบริการของเรา และจะถือนโยบายนี้ต่อไป
 
 
ROOM c406 a, ชั้น 4 โซน C skydome , เบอร์โทรศัพท์: 02-255-9568 ชั้น 2 อยู่ติดกับปากทางเข้า โลตัส เบอร์โทรศพท์: 02-721-8781-2


 
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
 
 
ในประเทศไทย
   
 
 
   
 
CONNECT US 

Main menu 2