Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
LINE ID @capitalmusic

Daddario

SKU: EXL115
210 บาท
ราคา: 210 บาท
รายละเอียดสินค้า
 
 

Tension Chart

Item # Note Inches mm lbs kg
PL011 E 0.0110 0.2790 19.600 8.890
PL014 B 0.0140 0.3600 17.800 8.070
PL018 G 0.0180 0.4600 18.600 8.440
NW028 D 0.0280 0.7112 21.300 9.660
NW038 A 0.0380 0.9652 21.600 9.800
NW049 E 0.0490 1.2446 19.700 8.930

 ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US เร็วๆนี้

Main menu 2