Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์

Line 6 POD

SKU: MOTOPOD
0 บาท
ราคา: 0 บาท
เลือกซื้อที่ร้าน

รายละเอียดสินค้า

 

  • 32 classic and modern amp model  
  • 15 cabinet model  
  • 36 programmable channel
  • 16 digital effect combination  
  • Stereo output
  • Tuner
  • MIDI In/Out

 

 ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
   
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US 

Main menu 2