Jump to Navigation

เพิ่มเพื่อน
สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์

Takamine Ukulele

SKU: gus1
5,990 บาท
ราคา: 5,990 บาท
รายละเอียดสินค้า
 
SPECIFICATION
BODY SIZE: Ukulele Soprano Size
TOP: Mahogany
BACK: Mahogany
SIDE: Mahogany
BRIDGE: Rosewood
FINGERBOARD: Rosewood
TUNER: Nickel open gear with pearl buttons
INLAY: DOT
FINISHED TOP: SATIN NATURAL

 ราคากีต้าร์ที่แสดงในเวปนี้
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
ตัวแทนจำหน่ายรับมอบจาก
ราคากีต้าร์จะไม่รวมกล่องกีต้าร์
ในประเทศไทย
 
ส่งตั้งแต่ 5000-37,990 บาท 
 
   
สงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
CONNECT US 

Main menu 2